Prawnik Rozwodowy 727-538-4171 New Port Richey, Floryda

Polski Prawnik Rozwód Divorce New Port Richey, Polish Attorney, Polscy, Prawnicy, Adwokaci, Floryda, Florida, Immigration, Wills, Trusts, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Divorce, Accidents, Wypadki

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney

Polski Prawnik New Port Richey

Agnieszka Piasecka Law – Polish Divorce Attorney near New Port Richey, Florida

813-786-3911

727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. is a general practice Polish attorney / lawyer in Florida and in Poland. Agnieszka has two Law Degrees and more than 20 years of combined experience from Poland and USA. Attorney Agnieszka Piasecka obtained her Juris Doctorate Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida and her Masters Degree in Law with Honors from Jagiellonian University in Poland. She also studied International Law in Tilburg, Holland. Polish Attorney Agnieszka Piasecka is fluent in Polish, English and Italian and can assist you with your legal needs in Florida and Poland.

Polski Prawnik New Port Richey Divorce, Collaborative, Attorney, Agnieszka, Piasecka, Prawnik, Rozwodowy, Rozwód, Adwokat, Najlepszy, Best, Attorney, Divorce Lawyer

Agnieszka Piasecka Law – Polski Adwokat Rozwodowy blisko New Port Richey, Floryda

813-786-3911

727-538-4171

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka posiada dwa dyplomy prawa i ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia prawniczego z Polski i USA. Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku.

Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację zadzwoń:

727-538-4171

813-786-3911

Polski Prawnik Rozwodowy Divorce New Port Richey, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Pasco County, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

Polish Attorney near New Port Richey, Florida, Agnieszka Piasecka’s, areas of practice include: / Polski Adwokat, Agnieszka Piasecka, zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Agnieszka Piasecka Law – Polish Divorce Lawyer near New Port Richey, Florida

813-786-3911

727-538-4171

Polski Prawnik New Port Richey Divorce, rozwód, Florida, Floryda, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews

https://piaseckalaw.com/reviews

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polski Prawnik Rozwód Divorce, Collaborative Divorce, New Port Richey, Avvo, Clients, Choice Award, Reviews, Opinie, Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish, Lawyer, Attorney, Opinie klientów, Best, Najlepszy, Polskojęzyczny, Prawnik, Polski, Adwokat, Florida, Floryda, USA

Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na / To schedule your first FREE consultation call:

813-786-3911

727-538-4171

Polski Adwokat New Port Richey, Divorce, Rozwód, New Port Richey, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat, Pasco County, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

Polish Lawyer Agnieszka Piasecka Serving New Port Richey

727-538-4171

813-786-3911

Divorce Wills & Trusts Immigration Attorney Agnieszka Aga Piasecka Law New Port Richey GIF

Serving New Port Richey by appointment only.

Office Location English And Polish Map

Agnieszka Piasecka Polski Adwokat New Port Richey

727-538-4171

813-786-3911

Adwokat Prawnik Rozwód New Port Richey Floryda

Agnieszka Piasecka, Divorce and Family Law Attorney New Port Richey, Florida

Agnieszka Piasecka is a General Practice attorney located in the New Port Richey area. Agnieszka Piasecka practices Family Law and can help you with: divorce, annulment, alimony, child support, child custody, paternity actions, adoptions, pre-nuptial (pre-marital) agreements, post-nuptial (post-marital) agreements, modification of prior judgments, actions involving parenting plan for minor child or children, proceedings for temporary or concurrent custody of minor children by extended family, Declaratory Judgments related to “prenup” and “postnup” agreements, injunctions for protection against domestic repeat, dating, and sexual violence, stalking, and all proceedings for modification, enforcement, and civil contempt of these actions.

Adwokat Prawnik Rozwód New Port Richey Floryda USA

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. has experience with Family Law and Divorce and can assist you with:

 • Collaborative Divorce or Uncontested Divorce / Rozwód niekwestionowany lub rozwód za porozumieniem stron
 • Contested Divorce / Rozwód kwestionowany
 • Violence – Injunction / Przemoc domowa, zakaz zbliżania się
 • Child Support / Alimenty na dzieci
 • Alimony – Spousal Support / Alimenty dla współmałżonka
 • Child Custody and Visitation – Parenting Plans / Plany rodzicielskie dotyczące podziału obowiązku opieki nad dziećmi
 • Asset Division – Property Division – Property Disputes / Podział majątku
 • Mediation – Mediation Consulting / Mediacja
 • Prenuptial or Premarital Agreements  -“Prenups” / Umowy przedmałżeńskie o rozdzielności majątkowej
 • Postnuptial – Postmarital Agreements -“Postnups” / Umowy o rozdzielności majątkowej zawarte podczas trwania małżeństwa
 • Paternity / Postępowanie o ustalenie ojcowstwa
 • Modifications – changes to the terms of final settlement agreements ( reasons include e.g. job loss, change of employment, required relocation, increased need for educational or medical support) / Modyfikacja – zmiana ostatecznych orzeczeń sądowych (z powodów takich jak na przykład utrata lub zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, porzeba uzyskania dodatkowego wykształcenia lub opieki medycznej)

For a free consultation please call / W sprawie darmowej kosultacji zadzwoń na:   

727 -538-4171

813-786-3911